بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

فریاد آزادی، اثر صالح‌محمدخلیق

«فریاد آزادی» (نگرشی بر سروده‌های علامه سیداسماعیل بلخی)، اثر صالح‌محمد خلیق، به کوشش کمیسیون برگزاری سی‌وششمین سالگرد شهادت علامه سیداسماعیل بلخی، با برگ‌آرایی سهراب سامانیان، از سوی انجمن نویسندگان بلخ در ۴۸ صفحه به قطع رقعی در تابستان سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی با شمارگان  یک‌هزار نسخه در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ افغانستان، به چاپ رسیده است.

 

این کتاب دربرگیرندۀ مقدمه‌یی از مؤلف و معرفی کوتاه سیداسماعیل بلخی، شاعر مبارز و عدالت‌خواه معاصر افغانستان، دو فصل دربارۀ جانمایه و ساختار شعر او و نتیجه‌گیری و فهرست منابع است. در فصل نخست این کتاب دربارۀ  ویژگی‌های محتوای اشعار بلخی از جمله پیوند شعر بلخی با زمینه و زمانۀ شاعر، بازتاب پندار و کردار بلخی در سروده‌هایش، اندیشه‌های انقلابی اسلام در اشعار بلخی، اشاره‌هایی به اسطوره‌های آریایی در سروده‌های او و درونمایه‌های دیگر اشعارش و در فصل دوم دربارۀ ویژگی‌های شکلی شعر بلخی مانند قالب‌ها و وزن‌های سروده‌هایش و  چگ

ونگی کاربرد ‌واژه‌ها در سروده‌هایش پرداخته شده است.

ارسال یک پاسخ