مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

سپید

شعر سپید

نگاهت/ مریم بوربوری_شیدا

نگاهت تولد یک شعر بود بر لبانم وقتی که واژه ها روزه سکوت گرفته بودند ببین چگونه شب شراره های آتش را در کام شاعر میریزد تو را ادامه…

گذرگاه شقایق/ رازق فانی

گذرگاه شقایق
چه خجالت زده صبحی ؟
چه دروغین شفقی !
آسمان دامن خونین دارد
کس نداند که در آن آبی دور
در پس پرده ابر
بر سر نور