بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قصر دل

فرض کن این بار لبخندت دلم را شاد کرد
می شود باور به یک لبخند عشق ایجاد کرد ؟

باور من سست و تو هم سست پیمان ؛ کی شود
قصر دل را با دو سست عنصر قشنگ آباد کرد؟

تو برو بر راه خود من میروم راه خودم
باید از نو یک جهان خوب تر بنیاد کرد

عشق را در چهره ی زردم ندید و سنگ دل
مادرت مرد دگر را بر خودش داماد کرد

هر که وضع کشتنم را دید در دستت بگفت
حرمتی باید به تیغ تشنه ی جلاد کرد

خوش نباش آنحد که در بندت اسیرم تا ابد
مرگ شاید که مرا از این قفس آزاد کرد

خواهشا بگذار دردم را خودم درمان کنم
با همان ترفند که با درد خود فرهاد کرد

نان تنهای به روغن همدمم شد ؛ همره اش
می شود در خلوتی بنشست و از تو یاد کرد

زنده باشد حضرت غم آمد و با همدلی
بغض سنگینِ گلویم را کمی فریاد کرد

ال

2 نظرات
 1. Sabz Logo
  نقیب مروت می گوید

  غزل زیبا و مملو از احساس
  نویسا بمانید

 2. Sabz Logo
  نقیب مروت می گوید

  غزل زیبا و مملو از احساس.
  نویسا بمانید.

ارسال یک پاسخ